Keuringen en inspectie

nen-3140-afbDe NEN 3140 keuring wordt steeds belangrijker om te controleren of u een deugdelijke elektrotechnische installatie heeft. Jaarlijks laten al veel bedrijven zoals winkels, boeren , zorgtehuizen en  kantoren hun installatie inspecteren op veiligheid en goed onderhoud.

Een werkgever is verantwoordelijk en draagt de zorgplicht voor een veilige werkomgeving voor zijn personeel. Hieronder valt onder andere het gevaar van onveilige elektrotechnische installaties. Met een NEN 3140 keuringsrapport kan de werkgever aantonen dat de elektrotechnische installatie gekeurd is. Ook verzekeringsmaatschappijen eisen steeds vaker een NEN 3140-inspectie om schade veroorzaakt door brand te dekken. Hiermee is soms een forse verlaging van de premie mogelijk. Met een NEN 3140-inspectie wordt de kans op uitval van bedrijfsprocessen verkleind.

Tijdens een NEN 3140 Inspectie voeren wij de volgende werkzaamheden uit:

  • Controleren van de veiligheidsaarding
  • Inspectie van verdeelinrichtingen en groepenkasten
  • Inspectie van bekabeling en bedrading
  • Inspectie van aansluitpunten t.b.v. verlichting en overige apparatuur
  • Uitvoeren van een risicoanalyse met betrekking tot het vaststellen van de inspectiefrequentie
  • Directe reparatie bij zeer gevaarlijke situaties.
  • Opstellen van rapportage.

Indien gewenst is deze inspectie uit te breiden met een keuring van het elektrische gereedschap (NEN 1010).

Optioneel kunnen wij d.m.v. een warmtebeeld/infrarood camera (thermografisch) uw verdeler en installatie controleren op overbelasting en/of slechte contacten.

Na rapportage kan Ebbing Electra voor u de geconstateerde gebreken repareren zodat de bestaande installatie weer voldoet aan de normen.